Zubná kosť

Zubná kosť je veľmi potrebná pri vsádzaní zubných implantátov. Jej kvalita, celistvosť a štruktúra sú veľmi podstatné faktory hodnotenia. Je to z dôvodu, že zubné implantáty sú vsádzané iba do pevných a zdravých zubných kostí. Inak vsádzanie zubných implantátov nemá zmysel. V tomto prípade sa u starších ľudí používa radšej protéza. Taktiež protéza je finančne menej náročná než zubné implantáty. Ale ak však je potrebné zameniť iba jeden zub a nemáte nato spôsobilú zubnú kosť, nie je možné nasadiť zubný implantát. Stav zubnej kosti si sami nevieme určiť a ani ovplyniť. Je to geneticky daná záležitosť. Takisto aj stav zubov a ich kazivosť ovplyvňujú vo väčšinovej miere gény. No je tu šanca potlačiť kazivosť dostatočnou starostlivosťou o váš chrup. Pravidelné zubné prehliadky a pravidelná hygiena by mali tvoriť tie správne predpoklady pred zákrokmi ako sú vytrhávanie zubov a nasádzanie umelých. Hoci zubné implantáty predstavujú pokrok vo vede pre dentistov a nás pacientov, no najlepším riešením je uprednostniť každodennú starostlivosť pred už riešením vzniknutých problémov.