Podľa prieskumu dokáže zateplenie domu znížiť náklady na vykurovanie až o 46%

Je to až neuveriteľné, ale je to tak. Zateplenie domu  sa oplatí. Od septembra 2013 až do marca 2014 robili v Maďarsku prieskum na reálnych stavbách v tej istej oblasti. Rozdiel bol len v tom, že jeden rodinný dom bol zateplený a druhý nie. Počas experimentu sa merala spotreba energie. Výsledky ukázali, že rodina v zateplenom dome ušetrila až 370 Eur, čo bola úspora energie oproti nezateplenému domu až 46%

Hoci cena zateplenia domu sa môže pohybovať v prípade rodinných domov aj na hranici 10 000 Eur, z dlhodobého hľadiska sa takáto investícia môže oplatiť. Hlavne ak ide o nové projekty rodinných domov, pretože ceny energií a plynu sa pravidelne menia. Často smerom hore, čo nevyhnutne siahne aj do vašich peňaženiek. A to sa potom negatívne odzrkadlí aj na nákladoch pri vykurovaní. Napríklad ak kúrite elektrickým alebo plynovým kotlom, náklady na jeho prevádzku by sa mohli z roka na rok zvyšovať kvôli rastúcim cenám.

Zateplenie je aj z týchto dôvodov vhodným riešením, ktoré dokáže zabrániť úniku tepla z vášho domu a navyše ušetriť na spotrebe energií.