Vzdelanejšia generácia

Deti, ktoré nastupujú do škôl majú čoraz viac vedomostí už v predškolskom veku. Často je zvládnutie cudzieho jazyka pre deti oveľa jednoduchšia ako pre dospelých. Angličtina pre detije veľmi dôležitá, nadanejšie deti už v útlom veku vedia plynulo rozprávať týmto jazykom. V tomto im vedia dopomôcť kurzy angličtiny Bratislavaje toho jasným príkladom. Avšak nielen angličtina ale aj iné jazyky sú dôležité a veľa detí zvláda viac ako jeden cudzí jazyk, a tieto deti v budúcnosti študujú na prestížnych školách, či sú vyhľadávané ako prekladatelia alebo na komunikáciu so zahraničnými partnermi a to len pre nadpriemerné znalosti svetových jazykov. Starším generáciám sa tiež nezatvárajú brány, niektorý sa hlásia na univerzity tretieho veku  alebo na jazykové kurzy Bratislava, kde môžu získať nové vedomosti a znalosti a môžu byť zaujímavejší pre potenciálneho zamestnávateľa. Všetko závisí od vôle chcieť sa ďalej vzdelávať.