Výkup obrazov a starožitností

Máte doma starý obraz alebo hodnotnú starožitnosť, ktorú by ste radi ponúkli na predaj? Slovenská galéria moderného umenia realizuje výkup obrazov a starožitností na celom území Slovenska. Slovenská galéria moderného umenia ja spoločnosť, ktorá sa zameriava na výkup a predaj obrazov známych ale aj menej známych autorov umeleckých obrazov. Výkup obrazov nie je limitovaný na autorov len Slovenskej proveniencie, ale aj Českej, Maďarskej, Rakúskej alebo inej. Slovenská galéria moderného umenia vykupuje len kvalitné umelecké diela alebo starožitnosti. Vznikla v roku 2002 s cieľom vybudovať kvalitnú a hodnotnú zbierku výtvarného a úžitkového umenia v európskom kontexte. V zbierke galérie je možné nájsť aj diela raritného charakteru neznámych autorov. Budovanie zbierky je zabezpečené výlučne zo sponzorských príspevkov alebo vlastných zdrojov. Galéria má dostatok finančných zdrojov, ktoré umožňujú zaplatiť majiteľom za diela.