Výkup bytov a nehnuteľností do 48 hodín.

Výkup bytov alebo nehnuteľností ma svoje výhody. Medzi najdôležitejšie určite patrí rýchly proces výkupu nehnuteľnosti a vyplatenie peňazí vo veľmi krátkej dobe. Medzi top spoločnosti, ktoré výkup bytov realizujú určite patrí spoločnosť Rhodia Factoring s.r.o so sídlom v Bratislave. Spoločnosť dokáže poskytovať vysoko odborné kvalitné služby s najvyššou právnou ochranou. Plná spokojnosť zákazníkov pratrí medzi top priority, preto je spoločnosť úspešná dlhé roky. Výkup bytu alebo nehnuteľnosti  ako aj riešenie zložitých situácií ako je napríklad dražba bytu (exekučné konanie) dokážu vysokokvalifikovaní pracovníci zvládnuť bez problémov. Ku každému klientovi je pristupované individuálne, tím odborníkov navrhuje dobré riešenia a prihliada na potreby klientov. Právne služby sa nezameriavajú iba na výkup bytov alebo nehnuteľností, pracovníci dokážu zabezpečiť zotrvanie v klientovej nehnuteľnosti  a to aj možnosťou zabezpečenia nového výhodného hypotekárneho úveru. Nesľubujú veci, ktoré nedokážu splniť preto je snahou spoločnosti  aj právne poradenstvo, ktoré je pre klienta prospešné.