Viete čo je forenzné účtovníctvo?

Vedenie účtovníctva je záležitosť v niektorých prípadoch nie príliš pôvabná. Niektorý jednotlivci však v snahe dosiahnuť vyšší príjem sa dokážu pekne pohrať a vedenie účtovníctva pre nich predstavuje nástroj na vykonávanie nekalých praktík. Forenzné účtovníctvo však má za úlohu tieto praktiky odhaliť. Forenzné služby predstavujú poradenstvo ako vyriešiť záležitosti, ktoré by mohli mať súdnu odozvu. Forenzní experti vykonávajú prieskum a svojim klientom poskytujú svoje posudky. Tieto posudky rovnako môžu poskytovať aj súdom, ak sú nimi poverení. Forenzné služby nemusí poskytovať len účtovník, ale môže tak vykonávať aj audítor, daňový poradca, finančník alebo štatistik. Forenzný účtovník napríklad môže napomôcť pri spätnom odhaľovaní majetku, v prípade, že dôjde k odcudzeniu vašich prostriedkov. Vďaka forenznému účtovníctvu odzvonilo skresľovaniam v účtovných závierkach. Kreatívni účtovníci budú musieť svoje čarovanie s číslami využiť v inom smere.