Urbanizácia

Stavebné stroje sú nevyhnutnou súčasťou každej stavby. Ich participácia je nevyhnutná. Bez stavebných strojov ako sú napríklad rýpadlá či minirýpadlo by stavba bola pomerne zložitá. Taktiež chýbajúci zdroj energie vie podstatne obmedziť prácu. Spočiatku kým elektrocentrály neexistovali, práca na úsekoch bez elektrickej energie nebola možná. Stavalo sa len na miestach, kde vedenie bolo už vopred vybudované. Odľahlé miesta ostávali zalesnené a nedotknuté človekom. Avšak súčasná doba, veda a technika pokročila s čím súvisí aj neustála urbanizácia a spriemysľovanie prírodných oblastí. Uchovávanie energie v záložných zdrojoch povolilo prácu už aj na odľahlých miestach. Zdokonaľovanie stavebných strojov neustále zefektívňuje prácu pri stavbách. Neustále je svet rýchlejší čo má za dôsledok aj zdokonaľovanie technológii. Vďaka pokroku dokážeme rýchlejšie a efektívnejšie ovplyvňovať procesy, ktoré by bez daných technológií trvali nepomerne dlhšie.