Tlačiareň FFPrint

Špecializované polygrafické centrum FFprint patrí do skupiny Fantasy Factory s.r.o (tlač Bratislava). Na trhu tlačiarenských služieb pôsobí už mnoho rokov čo sa odráža na kvalite ponúkaných služieb. Vďaka niekoľkoročným skúsenostiam FFprint ponúka svojim zákazníkom overené a efektívne služby. Napríklad klasická tlač letákov, ktorá patrí medzi ofsetovú tlač je v FFprint realizovaná na špeciálny druh papiera, ktorý nie je bežne dostupný na Slovensku. Tlač letákov v FFprint nie je len klasická tlač bežne vyzerajúcich reklamných letáčikov, plagátov a pod. Tlač letákov v FFprint to sú rozličné formy a druhy letákov. Medzi ne patria skladačky, alebo letáky s výsekom a mnohé iné. Pre bližšie informácie navštívte webovú stránku ffprint.sk. Na stránke je uvedený zoznam ponúkaných služieb ofsetovej, digitálnej tlače, sieťotlače alebo tampoprintu.