Skvelá žatva

Zber úrody už bol na jeseň. Žnú sa všetky obilniny ako sú kukurica, žito, jačmeň, ovos, pšenica a im podobné.  Žatva prebieha vtedy, keď je už príroda  a obilniny zrelé a pripravené na ďalšie spracovanie. Zber týchto surovín prebieha najčastejšie od júna do septembra.  Túto činnosť vykonávajú poľnohospodárske stroje. Nie sú to však stroje ako rýpadlá alebo nakladače, ako poznáme zo stavebných prác. Poľnohospodárske stroje sú prispôsobené na prácu na poli. Bez týchto strojov by bola schopnosť obrábať pôdu veľmi obmedzená, keďže časová úspora a úspora energia je výrazná. Teraz máme na mysli fyzickú energiu, ktorú by sme vynaložili pri práci na poli. Taktiež je dôležité sa postarať aj o zdroj elektrickej energie. Na tento účel nám slúžia elektrocentrály, ktorých schopnosť vygenerovať energiu na mieste bez iného zdroja energie je veľmi nápomocná a priam jedinečná.