S čím môže pomôcť virtuálna asistentka? (časť 2.)

V minulom článku sme písali o prvých dvoch využitiach virtuálnej asistentky. Bolo to využitie ako poradenstva pre malé firmy a marketingovej asistentky. Tam sme spomenuli napríklad prínos skúseností a know-how, publikovanie článkov a prípravu blogov.

V dnešnom článku si povieme o ďalších dvoch využitiach virtuálnej asistentky a to výzkume a databázových vstupoch.

Výzkum

Výzkumom sa nemyslí iba marketingový výskum ako v poslednom článku, ale rovnako aj iné typy externých výzkumov, napríklad vyhľadávanie nových kontaktov, výzkum istej spoločnosti, alebo externé zabezpečenie dát vedeckého výzkumu.

Databázové vstupy

V nadväznosti na predchádzajúci výzkum, virtuálna asistentka sa môže postarať aj o priame vkladanie vstupov do databáz či už so svojom výzkume, alebo vami zadaných externých dát. Takisto sa dokáže postarať o triedenie databázových vstupov a očistenie databázy od neželaných vstupov.