S čím môže pomôcť virtuálna asistentka? (časť 1.)

Virtuálna asistentka môže pomôcť s množstvom vecí. V skutočnosti je ten zoznam taký dlhý, že sme sa rozhodli priniesť články na pokračovanie. V každom článku sa budeme venovať dvom až trom využitiam virtuálnej asistentky.

Čo to tá virtuálna asistentka ale vlastne je?

Sú to väčšinou freelanceri (živnostníci, samoživitelia), ktorí poskytujú administratívne, technické, alebo kreatívne riešenia pre vaše podnikanie na diaľku v štýle home office. Ich výhodou je práve ich podnikateľské oprávnenie, neplatíte preto za nich ani poistenia ani odvody.

Poďme sa teraz pozrieť na to, s čím všetkým nám títo asistenti vedia pomôcť.

Marketing

Z vašej virtuálnej asistentky sa môže ľahko stať vaša marketingová asistentka. Tá vám môže pomôcť s úlohami, ako sú príprava blogov, marketingový výzkum, spravovanie newslettera, alebo písanie a publikovanie článkov.

Poradenstvo

Jedinci, ktorí majú skúsenosti s fungovaním firiem a manažmentom môžu poskytovať poradenstvo pre malé firmy. Malým firmám takáto asistentka môže priniesť ľahké skúsenosti a know-how. Nielen malým firmám, ale aj veľkým spoločnostiam môže pomôcť v tomto smere. Môže priniesť nový pohľad na aktuálne riešený problém, prípadne priniesť vlastné nezainteresované riešenie z out-of-the-box pohľadu.