Pred smrťou neujdeš

Je isté, že nikto rád nepremýšľa o smrti, svojom pobrehe, trúchliacich príbuzných, či rodine. O niektoré veci, hoc sú nepríjemné a už len pomyslenie na ne nás vyčerpáva, si však vyžadujú náš triezvy rozum a zodpovedné zmýšľanie.

Vysporiadanie svojho majetku závetom, či darovacou zmluvou ešte pred svojou smrťou je veľmi pragmatický prístup k životu.

Nie je vôbec výnimkou rozkmotrenie rodín po smrti staršieho člena rodiny. Dôvodom nie je nič iné ako peniaze, rsp majetok pozostalého. Ak chcete nechcete, aby sa podobný scenár zrealizoval aj vo vašej domácnosti, skúste si dobre premyslieť ďalšie kroky, a ideálne kontaktujte dobré právne poradenstvo  s hodnovernými referenciami, ktoré vám poradí aké ďalšie kroky podniknúť. Právne poradenstvo  vám dokáže ušetriť mnoho času, peňazí a najmä prepotrebných revov.

 

Máte troch synov. Tomu najmladšiemu ste pomohli a prispeli mu viac ako zvyšným dvom. Tým zvyšným dvom to chcete vynahradiť a darovacou zmluvou na nich preniesť majetok zodpovedajúci pomoci najmladšiemu dieťaťu. Darovacia zmluva sa môže zdať ako veľmi výhodné predchádzanie posmrtných škriepok, avšak ak je nesprávne vyhotovená, či neúplná, môže byť pri dedičskom konaní ľahko napadnuteľná. Veľmi častým dôvodom napadnutia darovacej zmluvy je, že zvyšné strany sa o nej dozvedia až na pojednávaní. Najvhodnejším riešením je naozaj sa zamyslieť, či by nebolo najvhodnejšie okúsiť právne poradenstvo  , keďže s podobnými situáciami sa vysporadúvajú denne a môžu vám poskytnúť najfundovanejšie rady.