PPC ako nový druh netradičného umeleckého prejavu

Ubehlo už skoro viac ako desať rokov, kedy sa nástroj Google AdWords použil zrejme prvýkrát na tvorbu netradičných básnických konštrukcií. Bol to Američan Christophe Bruno, ktorý v apríly roku 2002 spustil svoju prvú PPC kampaň. Otvoril si účet za 5 dolárov a začal nakupovať nejaké tie kľúčové slová. Avšak namiesto reklamného textu sa rozhodol napísať miniatúrne básničky s mierne provokačným, alebo vtipným podtónom. Po prvej kampani nasledovali desiatky ďalších. V priebehu 24 hodín sa mu podarilo donútiť až 12 000 ľudí vzhliadnuť jeho netradičné umelecké expresívne artefakty. Počas trvania štvrtej kampane nastal menší problém. Google mu mailom oznámil, že jeho PPC reklama plne nereflektuje obsah jeho webovej stránky. V maily dostal aj návrh na vylepšenie – bolo by preňho lepšie ak by zmenil texty tak, aby jednoznačnejším spôsobom identifikovali obsah jeho stránok. Hlavne, aby využil vhodné kľúčové slova a to hneď v prvom riadku, pretože práve ten najviac priťahuje pozornosť čitateľa. Vďaka týmto zmenám by si vedel vylepšiť výsledky svojej kampane a samozrejme zvýšiť mieru konverzií. On tak samozrejme neučinil a pokračoval ďalej. Následne dostal ešte ďalší mail s odporúčaním a to kvôli tomu, že jeho kampane mali nízku mieru prekliku. Nakoniec boli jeho kampane odmietnuté a úplne zrušené. Pre samotného autora celá táto činnosť však predstavovala prínosnú aktivitu vďaka ktorej si uvedomil, že v dnešnej kapitalistickej dobe už platíme nielen za jedlo, príbytok a ošatenie, ale dokonca už aj za obyčajné slová. Práve cez toto spoplatnenie si ľudia dokážu lepšie uvedomiť hodnotu slov i celého jazyka – keď človek vie, že bude musieť platiť, tak si trikrát zváži ktoré slovo použije!