Podmienky používania

Podmienky pre publikovanie PR správ a článkov zdarma:

  • originalita článku – niesmie byť publikovaný na iných weboch
  • článok môže obsahovať maximálne 3 odkazy
  • zverejnenie článku nie je garantované
  • prevádzkovateľ si vyhradzuje právo článok zamietnuť, upraviť, pozmeniť, alebo vymazať podľa vlastného uváženia