O Meditrade

Meditrade, spoločnosť pôsobiaca na Slovensku je výhradným distribútorom kvalitných zdravotníckych pomôcok a zariadení. Spoločnosť Meditrade vznikla v roku 1991 a svoje pôsobenie začala len s tromi zamestnancami.  V rokoch 1995 až 1998 sa  zameriavala hlavne na kardiológiu a mala už 10 zamestnancov. Meditrade v roku 2005 prijala systém manažérstva kvality a získala certifikát STN EN ISO 9001:2000 a od tohto roku je spoločnosť Meditrade lídrom v oblasti distribúcie zdravotníckeho materiáli pre kardiológiu.  Spoločnosť Meditrade je dnes líder  oblasti distribúcie nielen pre kardiológiu ale kardiochirurgiu, má 45 zamestnancov a distribuuje produkty rôznych spoločností  ako sú Abbott, Boston Scientific, Ducest Medical, GE Healthcare,  3M, Johnson&Johnson, Maquet, Dr. Osypka, Saint Côme, Terumo, Vivostat a spoločnosť WRP. Je aktívna vo viacerých krajinách a to na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a v Poľsku.