Nerozumiete? Tak vďaka nám budete!

Angličtina alebo Nemčina? Prípadne oboje? Tak smelo do toho! Jazykové kurzy Bratislava poskytujú široký výber kvalitnej výučby cudzích jazykov. Pre najväčších sa počas celého roka otvárajú kurzy angličtiny Bratislava a pre detičky tu je angličtina pre deti. Všetko na jednom mieste, vlastne na dvoch – Bratislava a Trnava a ešte k tomu aj za výhodnú cenu! Samozrejme sme nezabudli ani na nemčinárov, pre ktorých tu je kurz nemčiny. Všetky kurzy sa otvárajú viackrát do roka, nemusíte teda čakať na začiatok ďalšieho roka, aby ste sa mohli pripojiť. Vzdelávacie centrum BiLingvi zamestnáva kvalifikovaných lektorov, ktorých cieľom je u detí vzbudiť záujem o cudzie jazyky a pozitívny postoj k štúdiu ako takému. U dospelých sa tak isto snažíme o vytvorenie pozitívneho pocitu z učenia, aby išlo učene jednoduchšie a prirodzenejšie. Cudzí jazyk rýchlo a jednoducho? To je BiLingvi.