METRO svojich zákazníkov vtiahlo do značky

VY & METRO – s týmto logom sa zákazníci najväčšieho veľkoobchodného reťazca odteraz budú stretávať na letákoch, v predajniach, ale aj v externých médiách, do ktorých METRO po dlhej dobe opäť vstupuje kampaňou. Nový komunikačný brand METRO napĺňa individuálnym prístupom, ale aj príbehmi samotných klientov.

 

Symbolicky pri príležitosti 50. výročia otvorenia prvej predajne značky METRO sa veľkoobchod svojim zákazníkom začína prihovárať po novom. „METRO je spoločnosť flexibilne reagujúca na vývoj trhu a posledné roky sa u nás nesú v znamení posunu od tradičného biznis modelu cash & carry k novým predajným kanálom, predovšetkým je to dynamický rozvoj METRO Distribúcie, angažovanie obchodných tímov, či  online predaj. Obsah novej značky sme tak postupne reálne vytvorili – ukázali sme, že sa zdokonaľujeme pre našich zákazníkov. Dnes tak tento obsah môžeme podčiarknuť práve zavedením brandu VY & METRO,“ vysvetľuje riaditeľka pre komunikáciu značky Marcela Syrovátková.

 

Vynovené žlto-modré logo sa od 12. marca prihovára zákazníkom z  akciových letákov, plagátov služobných a distribučných vozidiel veľkoobchodu a postupne sa bude nasadzovať aj do médií. Na podporu novej značky totiž METRO pripravilo komunikačnú kampaň, v ktorej vlastné kanály po dlhšej dobe výrazne rozšíri aj o externú komunikáciu – konkrétne tlač, rozhlas, online a vonkajšiu reklamu. Hrdinami kampane sú naši zákazníci a zamestnanci. Zachytili sme ich pri ich každodennej práci a ukazujeme, že bez vášne a úsilia  sa podnikať nedá. So segmentom malého a stredného podnikania sme existenčne prepojení, darí sa nám budovať so zákazníkmi osobné väzby. Chceme preto, aby vedeli, že stojíme pri nich,“ dodáva manažér komunikácie METRO Martin Jaroš.

 

Reklamná kampaň odráža výsledky rozsiahleho zákazníckeho prieskumu, ktorý uskutočnila materská spoločnosť METRO Cash & Carry International v minulom roku v piatich európskych krajinách. Ukázalo sa v ňom, že malí podnikatelia chcú byť nezávislí a flexibilní, chcú mať kontrolu nad svojím biznisom a taktiež chcú zanechať odkaz.