Manuálna práca?

Najčastejším použitím kladiek v praxi je kladkostroj. Vzniká spojením pevnej a voľnej kladky. Slúži na výrazné zmenšenie sily „F“, ktorá je potrebná na zdvíhanie ťažkého predmetu. Týmto spôsobom predĺži dráhu „s“ vyťahovania ťažké predmetu.

Nezabudnite však na pracovné ošatenie. Pracovné odevy sú jedným z najdôležitejších prvkov potrebných na ochranu pri manuálnej práci.  Pracovný odev alebo pracovná obuv zabraňuje nielen znečisteniu, ale slúži predovšetkým na ochranu zdravia a života, a preto je veľmi potrebné dodržiavať nevyhnutné požiadavky pre ochranu zdravia pri práci.

V prípade, že ste zamestnanec, tak zamestnávateľ je vám povinný poskytnúť pracovný odev a pracovnú obuv v prípade ak práca, ktorú vykonávate podlieha znečisteniu alebo môže byť nebezpečná z hľadiska zdravia a života. A v tomto prípade už nejde iba o odevy, ale celkovo o ochranné pomôcky, ktoré sa pri práci nevyhnutne z dôvodu ochrany zdravia a života musia používať.