Mami, musím ti niečo povedať…prepadám!

Tak túto vetu asi nechce počuť ani jeden rodič. Ak vaše dieťa prepadá z cudzieho jazyka, nemusí to byť iba jeho chyba. Vyučovanie cudzieho jazyka na školách má veľmi zlú úroveň (česť výnimkám). Učitelia sa z roka na rok menia, látka nenadväzuje na seba, stále sa preberá to isté, v horšom prípade sa ide veľmi rýchlo dopredu bez opakovania. Na hodinách sa vôbec nehovorí, iba sa vypĺňajú nezmyselné gramatické úlohy, ktorým deti nerozumejú. Pritom práve učenie sa jazyka hovorením je tým najprirodzenejším spôsobom, rovnako ako my sme sa naučili v detstve hovoriť materinským jazykom.  Ak chcete investovať do kvalitnej výučby cudzieho jazyka, prihláste svoje deti na kurz Angličtina pre deti, alebo kurz nemčiny Bratislava alebo Trnava. Jazykové kurzy Bratislava a Trnava zaručujú zlepšenie sa ako v hovorení v cudzom jazyku, tak aj v gramatike. Ak už od malička vzbudíte v deťoch radosť z učenia sa cudzích jazykov, tak na vetu ,,mami prepadám“ môžete rovno zabudnúť…iba ak z iných predmetov.