Kvalitné preklady a tlmočenie

Ak potrebujete preklad z angličtiny alebo nemčiny a potrebujete preklad s pečaťou súdneho tlmočníka určite skúste Amarti. AmartiLingua nie je len obyčajná prekladateľská agentúra, ale tvorí ju tím ľudí s niekoľkoročnými  skúsenosťami a špecializujú sa oblasť prekladateľstva a tlmočníctva dlhé roky. Tlmočenie  v Amarti, to je záruka naozaj kvalitného tlmočenia. AmartiLingua je tím špecialistov na konzekutívne alebo simultánne tlmočenie. V Amarti nájdete špecialistov na audity, bankovníctvo, právo, daňovú problematiku, cestovný ruch a na mnohé iné oblasti. V ponuke spoločnosti nájdete nielen úradné preklady, ale aj jazykové korektúry. Samozrejmosťou je aj použite softwarového nástroja CAT – teda počítačom podporovaný preklad.  Nezabudnite, že AmartiLingua nie je prekladateľská agentúra, ale tvorí ju úzky okruh jazykových profesionálov s niekoľkoročnými skúsenosťami.