Kto je daňový poradca?

Kladiete si otázku, kto je to ten daňový poradca a čo je jeho prácou? Daňový poradca je ekonóm a zároveň aj právnik. Daňový poradca sa môže venovať podávaniu vášho daňového priznania a zároveň môže byť jeho úlohou aj vedenie účtovníctva. Nie je to však podmienkou a účtovníctvo nie vždy spadá pod jeho kompetencie, niekedy robí daňové priznania čisto z podkladov, ktoré má od účtovníka. Daňový poradca poskytuje aj poradenstvo pri rôznych projektoch, prípadne môže zastupovať firmu v daňových súdnych sporoch. Práca daňového poradcu určite nie je taká nudná, ako zo samotného názvu vyplýva. Dobrý poradca musí mať logické a analytické myslenie a musí sa vedieť ,,hrabať“ v textoch zákonov. Musí vedieť zrozumiteľne a jasne komunikovať s klientom. Profesionálny poradca sa snaží klientovi čo najviac znížiť jeho zaťaženie, ale bez vzniku prípadného rizika a v maximálnej miere v súlade so zákonom. Daňový poradcovia majú zaujímavé a zodpovednosť vyžadujúce povolanie. Zahrávali ste sa s myšlienkou, stať sa jedným z nich?