Domy a netradičné pozemky

Okrem toho, že je potrebné prelistovať katalóg domov a vybrať si vhodný dom z ponuky pre domy na kľúč a nízkoenergetické domy, je dôležitá zvážiť aj to či je dané osídlie vhodné pre typ pozemku, ktorý máte k dispozícií. Najlepšie je ak vybraný dom zodpovedná vybranému pozemku. V prípade ak tomu tak nie je, sú potrebné menšie úpravy. Častokrát sa stáva, že niektoré zmenené parametre začnú majitelia a obyvatelia nového domu pociťovať až vtedy keď v ňom začnú aktívne bývať. K najviac kritickým typom pozemkov patria samozrejme malé, úzke, rovnako úzke aj krátke a pozemky so severnou orientáciou. Úzky pozemok je taký, ktorého šírka nepresahuje 10 metrov. Pri ňom sa kráti pozemok o 2 metre z každej strany. Takto sa bežne stavajú moderné bungalovy, jednopodlažné natiahnuté do dĺžky, kde vchod je v strede a jedna strana domu je navrhnutá ako denná zóna a druhá ako nočná zóna. Pri type rovnako úzky a krátky, sa tieto zóny delia na dve podlažia, dolné pre dennú zónu a horné pre nočnú zónu. Vstup býva väčšinou zo severnej strany. Pozemok so severnou orientáciou – tu je potrebné dbať na správne rozmiestnenie priestorov. Na sever sa zvykne umiestňovať kuchyňa a komunikačné, prípadne technické priestory. Denná zóna sa pri jednopodlažnom dome na tomto pozemku dostáva do jedného krídla, pri dvojpodlažnom do dvoch krídel. Medzi týmito dvoma krídlami dochádza k tvorbe terasy. Celý dom je tlačený čo najviac na sever, aby sa vyhradilo čo najviac priestoru pre záhradu ktorá bude mať južnú orientáciu.