Klady a zápory reštrukturalizácie

Nie je možné, aby všetko fungovalo na sto percent. Z času na čas sa vyskytne menšia, občas väčšia chyba. Je to prirodzený proces, ktorému je možné v niektorých prípadoch predísť. Aj v prípade veľkých firiem sa občas stáva, že dôjde čas kedy bude potrebné prehodnotiť doterajšie výsledky. Ide hlavne o problém zvaný reštrukturalizácia. Jej cieľom je ozdraviť podnik, ktorý má finančné a existenčné problémy. Snahou je v čo najkratšom čase dosiahnuť uspokojenie všetkých veriteľov, uľahčiť celý a vymáhanie pohľadávok. Cieľom je predísť bankrotu a celkovému zrušeniu podniku i všetkých doteraz vybudovaných vzťahov. Ak sa splnia všetky potrebné podmienky a spustí sa reštrukturalizácia je možné rátať s viacerými výhodami, ale ako všade inde aj tu sú nejaké tie nevýhody. Ak sa na to pozrieme bližšie vidíme, že k výrazným plusom patrí hlavne skutočnosť, že na konci tohto procesu sa zmaže veľké množstvo dlhov. Býva to až 85% dlhov. K jedným za najviac prínosných bodov patrí hlavne vyhnutie sa bankrotu a tým aj masovému prepúšťaniu a rozpredávaniu majetku. Hoci sem tam dochádza k prepúšťaniu, tu je tá možnosť kedy sa dá popracovať na reorganizácií spoločnosti. Samozrejmosťou je, že k najlepším kladom patrí uchovanie doterajších vzťahov s veriteľmi, čím spoločnosť aj naďalej ostáva atraktívnou pre nových investorov. Negatívne skutočnosti sprevádzajúce tento proces sa môžu objaviť hlavne ak zlyháva komunikáciu s veriteľmi, alebo zamestnancami.