Je tu koniec alternatívnym dodávateľom?

Alternatívny dodávatelia elektriny a plynu pôsobia na slovenskom trhu od roku 2009 a to na základe zákona 293/2009 Z.z.. Tento zákon liberalizoval trh a umožnil aj novým dodávateľom, nie len tým tradičným (ZSE, SSE a VSE) dodávať elektrickú energiu a plyn do domácností a firiem. Dodávatelia plynu a elektriny tak mohli pocítiť silnejúcu konkurenciu aj na trhu s týmito netradičnými komoditami. Táto zmena potešila najmä odberateľov, keďže tí si mohli konečne vyberať, od koho chcú komodity odoberať. Dodávatelia využili rôzne nástroje na prilákanie nových zákazníkov, ale najvplyvnejšou zbraňou bola nižšia cena elektriny a plynu, ktorú mohli kombinovaní dodávatelia začať ponúkať. Od roku 2009 sa však situácia zmenila a počet dodávateľov sa na slovenskom trhu ustálil. V najbližšom období nepredpokladáme ďalšie zvyšovanie konkurencie a dodávatelia sa budú snažiť zachovať si svoje trhové pozície.