Fantastické stroje a naša budúcnosť

Od dávnych dôb sa ľudia pokúšajú poznať svoju budúcnosť. Okrem poznania sa veľakrát snažia túto budúcnosť aj ovládnuť. Najčastejšie sa tomu tak stáva cez rôznorodé prístroje a stroje, ktorými si uľahčujú život. Z médií sa k nám sporadicky dostávajú správy o tom ako to bude o niekoľko rokov vyzerať na našej prekrásnej zemi – aký život budeme viesť a či vôbec ešte budeme žiť. Ako existujú predchodcovia moderných strojov akými sú elektrocentrála, alebo niektoré poľnohospodárske stroje, napríklad bagre a rýpadla, je možné si všímať aj inde bizarnejšie predpovede. Hlavne ak ide o modernú kinematografiu. Existuje jeden český film nesúci názov Jáchyme, hoď ho do stroje! Hlavným hrdinom tejto inteligentnej komédie je František. František je nesmelý mládenec, ktorý prepadne viere že jeho životný úspech závisí od stroja – kondiciogramu. Tento stroj mu má v živote zabezpečiť úspech svojimi predpoveďami. Dokáže mu pravidelne zostavovať tabuľku šťastných a kritických dní.  Čo je najlepšie, tieto predpovede dokonale fungujú. Podobná mašinka bude snáď v budúcnosti dostupná aj pre väčšiu časť populácie. História už zaznamenala prípady, keď umelec vo svojom diele predpovedal, alebo mierne načrtol niektoré prvky blízkej budúcnosti. Už len zabezpečiť, aby sa tie skvelé stroje budúcnosti menej kazili ako tie tunajšie, pre ktoré človek musí sústavne hľadať nové náhradné diely.