Efektívne farmárčenie

Farma je areál, ktorý pozostáva z hospodárskeho domu,  maštalí, poľnohospodárskych budov, dielní a skladovacích priestorov na obilie a krmivá. Neodmysliteľnou súčasťou každej farmy sú poľnohospodárske stroje ako traktory, vlečky, sejačky, balíkovače na slamu, seno či ďatelinu a samozrejme náhradné diely na opravu všetkých spomínaných strojov.
Na veľkých a bohatších farmách môžeme byť dokonca aj kombajn alebo vlastná elektrocentrála.

Chov zvierat tradične patrí a dotvára atmosféru každého poľnohospodárskeho dvora. Na Slovensku sa najčastejšie chovajú sliepky, ošípané, hovädzí dobytok a sezónne husi, morky a kačice. Domáca zabíjačka väčšieho zvieraťa – napr. býka či prasaťa je potom celorodinná udalosť, kde sa stretnú príbuzní a spoločne v priateľskej atmosfére pracujú a vzájomne si pomáhajú.

V súčasnosti je u nás prostredie klasickej rodinnej farmy veľmi zriedkavé. Združstevňovanie, ktoré prebehlo v minulom storočí zničilo takmer všetkých farmárov, ale dnes, viac ako 20 rokov po páde komunizmu sa ľudia opäť vracajú k vlastnej poľnohospodárskej produkcií.