Dostali ste sa do konkurzu?

V dnešnom turbulentnom období je náročné vykonávať podnikateľskú činnosť na Slovensku. Nie je len, že sa súčasná ekonomika nachádza v recesii, ale pozitívne tomu nepomáhajú ani súčasné nariadenia vlády. Preto veľa spoločností sa dostáva do konkurzu a nie je schopná platiť svoje záväzky.

Ako vyriešiť takúto situáciu? Využite služby, ktoré vám ponúka advokátska kancelária, ktorá vám pomôže s konkurzným procesom a postará sa o všetky právne záležitosti. Pomôže vám pripraviť všetky potrebné zmluvy a vybaví všetky potrebné úkony potrebné k tomu, aby konkurzné konanie prebehlo v poriadku. Advokátska kancelária vám zabezpečí kompletné právne poradenstvo, ktoré sa týka konkurzného procesu a konkurzného konania.

Vysporiadate sa tak so všetkými svojimi záväzkami, zamestnancami, odberateľmi a dodávateľmi tak, aby ste dodržali všetky zákonom stanovené podmienky. Konkurzné konanie bude úspešne ukončené a vy budete mať vysporiadané všetky svoje záležitosti.