Čo je to linkfarma a prečo by nemala byť v ponuke žiadnej SEO firmy

Pod pojmom linkfarma si je možné predstaviť skupinu webových stránok, ktorej jednotlivé stránky obsahujú hyperlinky – odkazy – na iné stránky danej skupiny. Napriek tomu, že linkarma sa dá urobiť aj ručne, na jej tvorbu sa najčastejšie používajú automatizované programy. Vo všeobecnosti sa linkfarma považuje za druh spamu, pretože jej hlavnou úlohou je tzv. spamdexing, alebo spamexing – čiže ide v krátkosti o spamovanie indexu prehliadača. Znamená to, že nejde o prirodzenú selekciu a výmenu liniek s inými relevantnými webovými stránkami. Prvé linkfarmy začali vznikať v roku 1999 ľuďmi, ktorí sa venovali už v tejto dobe optimalizácií webových stránok pre vyhľadávače. Zo začiatku sa jednalo skôr o neformálne postupy, ale postupne tieto služby, teda konkrétne automatickú registráciu, kategorizáciu a automatické updaty stránok, zaradili do svojej ponuky viaceré firmy poskytujúce SEO služby. Keď sa objavil na scéne Google, nejedna SEO firma sa rýchlo naučila nové techniky a adaptovala linkfarmy spôsobom, ktorý napomáhal vylepšiť PageRank webových stránok klientov. Neskôr sa ešte objavili alternatívne druhy fariem, konkrétne softvér, ktorého cieľom bolo vyhľadávať linky identifikované ako potenciálne recipročné pre budovanie obchodných vzťahov. Z napísaného vyplýva, že ide o snahu o čo najrýchlejšie vylepšenie PageRanku. Vyhľadávače ako Google sa postavili k tejto veci tak, že vyvinuli spôsoby ako identifikovať špeciálne atribúty, ktoré sú typické pre stránky s linkfarmami.