Bilingválne prostredie – záruka úspechu

V súčasnej dobe je veľmi dôležité ovládať cudzie jazyky. Nie darmo sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom. Veľa ľudí však nemá ,,talent“ na učenie sa jazykov. Talent ale nie je jedinou zárukou, vďaka ktorej dosiahnete pri štúdiu cudzieho jazyka priaznivé výsledky. Oveľa dôležitejšie je vytvoriť si k danému jazyku pozitívny vzťah. Tento vzťah by sa mal vytvárať už v detskom veku. Nútením detí do učenia jazyka sa dosiahne práve opačný výsledok – nenávisť k jazyku a neschopnosť učiť sa.Angličtina pre deti je práve preto navrhnutá tak, aby sa deti  zabávali a hravou a pohybovou formou podvedome jazyk učili.Kurzy angličtiny Bratislava v predškolskom veku pripravia deti nie len na učenie jazyka v škole, ale aj na učenie iných predmetov, keďže sa u detičiek rozvíja myslenie.Jazykové kurzy Bratislava vytvoria u detičiek návyk, každodenne sa jazyku venovať a postupne si ho osvojovať. Denne pol hodina stačí k tomu, aby sa rozum rozvíjal a jazyk prirodzene osvojoval.