Alternatívne zdroje tepla

Snaha ušetriť za energie sa dostala do povedomia ľudí nielen z finančného ale aj ekologického hľadiska. Začali sme si uvedomovať, morálnu zodpovednosť za plytvanie palivami a energiou. Hľadáme energeticky menej náročné a obnoviteľné zdroje. Jednou z týchto možností je tepelné čerpadlo.  O čo vlastne ide? Jednoducho povedané je to odovzdávanie tepelnej  energie z teplejšieho prostredia chladnejšiemu. Využíva inak nevyužitú teplenú energiu z nášho okolia ako zo zeme, vzduchu alebo vody, ktorá je ďalej využiteľná vo vykurovacom systéme domov a tak umožňuje efektívnejšie kúriť. Medzi menej známe, či skôr neznáme spôsoby vykurovania patrí aj klimatizácia, ktorú si však mnohí spájajú len s príjemným osviežením v horúcich letných mesiacoch. No napriek tomu modernejšie typy klimatizácií sú vhodné na vykurovanie najmä v priestoroch, kde iný druh vykurovania nieje efektívny. Tieto klimatizácie dokážu vykúriť priestor  pri vonkajších mínusových teplotách (až do -20°). Tieto a iné inteligentné riešenia pre efektívnejšie vykurovanie poskytujú napríklad systémy Daikin, ktoré sú lídrom v šetrnosti k životnému prostrediu.