Ako vysporiadať bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Viete čo je vlastne BSM? Je to vlastníctvo majetku, ktorý manželia nadobudli  počas trvania manželstva. BSM zaniká rozvodom, a musí dôjsť k vysporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Avšak k rozdeleniu môže dôjsť aj rozhodnutím súdu ak na návrh jedného z manželov vznikne podnet. Tento podnet môže byť napríklad ak jeden z manželov podniká. K tejto téme poskytuje množstvo právnikov kvalitné bezplatné právne poradenstvo, ktorým sa snaží ochrániť žiadateľa o vysporiadanie BSM. Na základe informácií manželovi právnikovi poskytujúcemu právne poradenstvo, navrhne či je rozumné na základe činnosti podnikania vysporiadať BSM ešte počas manželstva. Iná situácia nastáva pri rozvodoch, ak sa manželia nedohodnú je potrebné, aby vysporiadanie viedol súd. Vtedy je právne poradenstvo prípadne právne zastúpenie nevyhnutnou súčasťou právneho sporu.